YÜRÜTME KURULU

Prof. Dr. Muharrem Tuna Gastronomi Zirvesi Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Fügen Durlu-Özkaya Gastronomi Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı
Gökhan Tufan Gastronomi Zirvesi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı
Dr. Menekşe Cömert Gastronomi Kongresi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı
Arş.Gör.Dr.Tufan Süren Sekreterya
Arş.Gör.Dr.Özgür Yayla Sekreterya
Arş.Gör.Alper Işın Sekreterya
Arş.Gör.Eda Alphan Sekreterya
Arş.Gör.Cihan Canbolat Sekreterya
Arş.Gör.Muhabbet Çelik Sekreterya