YAZIM KURALLARI

YAZIM KURALLARI

Kongreye gönderilecek olan bildiriler tam metin olarak hazırlanmalıdır. Kongre sekretaryasına ulaşan bildiriler hakem inceleme sürecine dahil edilecek kabul edilen bildirilerin sözlü sunumları yazarlar tarafından gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda tüm kabul edilen bildiriler Ulakbim’de taranan “Journal of Tourism and Gastronomy Studies (JOTAGS)” Dergisinin hakem inceleme sürecine de dahil edilecek ve kabul edilen bildiriler bu dergide özel sayı olarak basılacaktır.


Bu nedenle bildiriler, aşağıda örnek ve linki verilen JOTAGS Dergisi yazım kurallarına uygun olmalıdır.


Dergi Yazım Kuralları

The Journal of Tourism and Gastronomy Studies yılda 4 kez (3 ayda bir) yayınlanan hakemli bir dergidir.

Dergiye gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olmalı ya da başka bir yerde yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Dergiye gönderilen tüm makaleler editör kontrolünden geçtikten sonra format ve içerik bakımından değerlendirilmesi amacıyla hakemlere gönderilir.

Hakemler tarafından gönderilen değerlendirme raporlarına göre makaleler, kabul edilebilir, düzeltme istenebilir ya da reddedilebilir. Bütün bu sonuçlar yazarlara raporlar ile birlikte bildirilecektir.

Gönderilen makaleler 12 punto büyüklüğünde (Arial ya da Times New Roman) ve 1.5 satır aralığında yazılmalıdır ve Türkçe gönderilen makaleler için yazım dili Türkçe ayarlanmalıdır.

Gönderilen tüm makaleler APA (American Psychological Association) tarafından yayımlanan yazım kurallarına uygun bir biçimde yazılmalıdır.

Makalede, metin içi alıntılar kaynağın yazar soyadı ve yayın yılı (ve gerekirse sayfa) şeklinde yer almalıdır. Örneğin; Mayer (2002) ...; Mayer (2002, s.182) ...; Mayer (2001, s. 182-186) ...; Allen ve Mayer'e göre (2000) ...; Allen'ın (2007) ardından ...; Allen ve Mayer (2004) şunu iddia ediyorlar ...; Kanter, Wings ve Accer (2004). APA yazım formatı uyarınca, atıfta bulunulan kaynakta 3-5 yazar olduğunda, metin içinde ilk kez atıf yaptığınızda tüm soyadı listelenmesi gerekmektedir. Maslow, Weber, Minsberg, Vroom ve Werner (1992, s. 154-198). Daha sonra yalnızca ilk yazarın soyadı ve ardından "ve diğerleri" şeklinde yazılmalıdır. Örneğin; Werner et al. (1992, s. 154-198). Altı veya daha fazla yazar olduğunda, yalnızca ilk yazarın soyadı ve ardından " ve diğerleri " şeklinde yazılmalıdır. Birden çok referans için alıntıları alfabetik olarak listeler ve noktalı virgüllerle ayırın. Örneğin: ... (Robbins ve diğerleri, 1996; Robbins, Reed ve Porter, 2007; Williams, 2000; Yamane, 2004;).

The Journal of Tourism and Gastronomy Studies'de yayınlanan tüm makaleler yazarların kendi sorumluluğundadır.

JOTAGS DERGİSİ